Sourchan | Source of Change
+31 6 10153829

Advies

The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new – Socrates

Sourchan helpt u graag om uw organisatorische, beleidsmatige en veranderkundige vraagstukken te adresseren. Sourchan is een organisatieadviesburo dat helpt veranderingen te realiseren in organisaties, teams en mensen. Op ieder punt van een verandertraject: van visie tot implementatie. Sourchan helpt u grip te houden op het veranderproces en ervoor te zorgen dat de verandering duurzaam is en beklijft.  Samen werken we toe naar duurzame oplossingen die beklijven. Voor wie? Voor bedrijven, publieke organisaties, teams, individuen.

Sourchan heeft veel ervaring op de volgende kennisgebieden:

 

Informatie
Leeft er in uw organisatie een vraagstuk en bent u zoek naar een passend advies? Sourchan kan u met raad & daad ondersteunen. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek hoor ik graag wat er bij u speelt. U kunt mij bereiken via +31 6 10153829 of door het contactformulier in te vullen.

Elke organisatie, elke opdracht is uniek, dat vraagt om maatwerk. Om goed te snappen wat er speelt, verkent Sourchan de situatie en achtergrond van een organisatie goed. Dan volgt een aanpak op maat, een aanpak die leidt tot werkbare oplossingen en veranderingen die standhouden. Ook als Sourchan de organisatie verlaten heeft en de energie op andere zaken is gericht. In opdrachten deelt Sourchan kennis zodat het vermogen versterkt wordt om vraagstukken zelf op te lossen.

Kenmerkend voor Sourchan:

 • Frisse kijk
 • Grondig onderzoek
 • Co-creërend
 • Slimme interventies
 • Oplossingsgericht
 • Verfrissende ideeën toevoegen
 • De dialoog aan gaan
 • Verbindingen leggen
 • Krachten bundelen
 • Tijdige realisatie

Verandermanagement

Organisaties gaan zelf op zoek naar verandering of ze worden er mee geconfronteerd. Of het nu gaat om meer klantgericht werken,Het Nieuwe Werken, nieuwe management- en verdienmodellen, ketenintegratie, outsourcen van bedrijfsprocessen of het implementeren van een ICT-systeem, het zijn allemaal vraagstukken die grote veranderingen met zich meebrengen. Ze brengen en vragen verandering van de organisatie, van medewerkers, gedrag, cultuur, werkwijzen, attitude en samenwerking. En dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan.

erandertrajecten kunnen knap lastig zijn: ze vergen veel tijd en energie, opbrengsten blijven lang onduidelijk en in veranderende organisaties ontstaat vaak onrust, kritiek en weerstand. Soms raakt men zelfs ‘verandermoe’. Verandermanagement kan helpen, juist in trajecten waar alles in beweging is, waar het er echt toe doet. Sourchan helpt u daar graag mee.

 

Verandermanagement helpt de veranderingen te concretiseren én deze succesvol te realiseren.

 

Sourchan kan u bijvoorbeeld helpen met :

 • Uitvoeren veranderdiagnose
 • Begeleiden veranderproces
 • Vergroten verandervermogen organisatie
 • Opstellen veranderplan en selecteren juiste interventies
 • Adresseren van weerstand
 • Coachen van medewerkers in verandering

Samenwerking

Samenwerking tussen gemeentes, fusies in het bedrijfsleven, samenwerkende scholengemeenschappen, zorgcoöperaties, allianties en partnerships tussen organisaties, PPS-constructies, horizontale en verticale ketens, vitale netwerken van professionals…. Onze tijdsgeest vraagt om kennisdeling en samenwerking.

 

Iedereen wil prettig en goed samenwerken; maar wat houdt dat eigenlijk in? Wanneer is een samenwerking succesvol? Hoe start een vruchtbare samenwerking? Hoe houd u regie op de eigen organisatiedoelstellingen en belangen? Welke competenties zijn daarvoor nodig? Hoe haalt u een samenwerking uit het slop?
Dit zijn kwesties waar Sourchan veel ervaring mee heeft en u met raad en daad terzijde kan staan.

Sourchan help u graag met beantwoorden van dergelijke vragen, want ook u kunt (nog) samenwerkingsvaardiger worden!

 

Sourchan kan u helpen met zaken zoals:

 • Starten van een vitale samenwerking
 • Oplossen van problemen in de samenwerking
 • Versterken van samenwerkingscompetenties
 • Inzichtelijk maken van betrokken belangen
 • Ontwikkelen van een aanspreek-cultuur
 • Versterken van de onderlinge vertrouwensrelatie

Hoe is het met uw samenwerkinsverband gesteld?

De online vragenlijst Grensoverschrijdend Samenwerken geeft uitsluitsel. Laat ook uw samenwerkingsverband excelleren!

Informatiemanagement

Werken met informatie is cruciaal in onze huidige maatschappij. Of het nu gaat om de operationele bedrijfsprocessen, het besturen van een organisatie of het verantwoorden van handelingen, het staat en valt met (betekenisgeving aan) informatie. Goede ICT-ondersteuning is daarbij onontbeerlijk. Met een goede inzet van ICT krijgt het werken in processen, in netwerken en tussen organisaties concreet vorm. Dat vergt professioneel informatiemanagement (IM). En werd IM vroeger vooral beschouwd als een technologisch vraagstuk, vandaag de dag is IM steeds meer een strategisch vraagstuk, een vraagstuk dat begint en eindigt bij de ‘business’.

 

odern IM houdt zich bezig met kwesties als: 

 • vanuit de optiek van bestuur en business kijken naar de combinatie van processen en informatievoorziening
 • hoe ICT in te zetten om de organisatie, werkprocessen en mensen met elkaar te verbinden
 • wat, gezien de bestuurlijke doelstellingen, de huidige en toekomstige informatiebehoefte van de organisatie is
 • hoe de informatievoorziening waarde kan creëren voor klant en burger
 • hoe medewerkers omgaan met informatie en welke betekenis zij daaraan geven

De basis voor dergelijke IM-vraagstukken ligt bij organisatieadvies, in combinatie met project- en programmamanagement. Typisch voor Sourchan is om IM-vraagstukken in een organisatorische, veranderkundige en juridische context te plaatsen.

 

Sourchan kan u bijvoorbeeld helpen met:

 • Goede samenhang organisatiestrategie, informatie en IV
 • Analyse informatiebehoefte
 • Informatie-uitwisseling tussen samenwerkingspartners
 • Compliancy IV met wet- en regelgeving (wo. privacy)
 • Organisatorische implementatie van informatiesysteem
 • Professionaliseren IM-organisatie

Evaluaties

U wilt halverwege het traject weten of uw project of programma wel de beoogde resultaten gaat halen? Weten wat er beter kan en waarop u kunt bijsturen? Of begrijpen waar de weerstand vandaan komt? Of wilt u juist aan het einde van het traject weten of de doelstellingen gehaald zijn, wat er nog nodig is om tot een succesvolle afronding te komen?

 

ourchan kan u helpen met het uitvoeren van snelle, zinvolle evaluaties. Daarbij zal de evaluatie steeds worden ingezet als een passende interventie, passend bij de organisatie en het onderwerp van de evaluatie.

 

Voorbeelden van evaluaties die Sourchan heeft uitgevoerd:

 • Leiderschapsprogramma Divers Samenleven en Samenwerken
 • Tegenspraak denktank Juxta
 • Reorganisatie brigade Carib